Co to jest Fikcja Klimatyczna (Climate Fiction, Cli-Fi)?

Climate Fiction to odmiana literatury i filmu, w której akcja rozgrywa się zwykle, choć nie zawsze, w świecie naznaczonym przez skutki spowodowanej przez człowieka katastrofy klimatycznej. Bardzo często climate fiction przyjmuje formę dystopii.

Polska młodzież jest w znacznej mierze przekonana, że ocieplenie klimatu jest spowodowane działalnością ludzką, szczególnie spalaniem paliw kopalnych w celu pozyskania energii. Jednak nie wydaje się, żeby polska młodzież uważała katastrofę klimatyczną za sprawę bardzo pilną. Oczywiście, istnieją klimatyczne ruchy społeczne, na przykład MSK, ale stopień zaangażowania polskiej młodzieży w te ruchy nie jest wysoki. Jakoś to będzie – mówią. Ktoś tam, gdzieś tam się tym zajmuje. Bez spiny.

Do zbiorowej świadomości młodzieży musi dotrzeć fakt, że jeśli nie powstrzymamy katastrofy klimatycznej, to skutki będą naprawdę apokaliptyczne. To jest strach. Jednak strach może paraliżować i zniechęcać do działania. Dlatego oprócz wizji  dystopijnych potrzebna jest jakaś pozytywna wizja przyszłości. To jest nadzieja. Tylko połączenie strachu z nadzieją może doprowadzić do zmiany. Potrzebujemy obu rzeczy na raz. Jednak bardziej niż strachu, potrzebujemy eutopii, jako miejsca idealnego dobrobytu, jako praktycznej aspiracji. Nie utopii, która z definicji jest niemożliwą koncepcją.

Liczymy na to, że Konkurs Literacki Fikcji Klimatycznej pobudzi wyobraźnię młodzieży w poszukiwaniu eutopii.

Przykładem climate fiction łączącego dystopię i utopię, strach i nadzieję, jest książeczka Naomi Oreskes i Erika Conwaya pod tytułem Upadek cywilizacji zachodniej. Spojrzenie z przyszłości.